Topošo pirmklasnieku vecākiem

Bērna sagatavošana skolai mājās: smags darbs vai jautra spēle?

Aicinām bērnus vecumā no 5-6 gadiem uz nodarbībām – sagatavošanās skolai, kas sagatavos Jūsu bērnu mācībām skolā!

Rīgas 54.vidusskolas bērnu sagatavošanas skolai programmas uzdevumi:

 • Attīstīt bērna emocionālo pasauli, veicinot izprast savas jūtu izpausmes.
 • Pilnveidot domāšanas operācijas – salīdzināšanu, vispārināšanu, abstrahēšanu.
 • Pilnveidot fantāzijas attīstību caur dažādiem kreatīviem vingrinājumiem.
 • Pilnveidot gramatiski pareizas runas veidošanu.
 • Attīstīt izpratni par skaitļiem, elementārām darbībām – atņemšanu, saskaitīšanu caur dažādiem priekšmetiem.
 • Attīstīt prasmes darboties ar dažādiem materiāliem – papīru, kartonu, foliju, mālu, plastiku, mīklu, smiltīm, audumu, diegiem, dzijām, filcu, stiklu. Attīstīt roku un pirkstu kustības caur dažādiem radošiem darbiņiem, izmantojot dažādus priekšmetus.
 • Rosināt konstruēt dažādas celtnes un veidojumus no stieples, klučiem, konstruktora un legoklucīšiem.
 • Pilnveidot gribas īpašības – patstāvību, disciplinētību, savaldību, nosvērtību, kā arī attīstīt pozitīvās saskarsmes spējas ar apkārtējiem cilvēkiem.

Programmas apguvē tiks izmantotas šādas metodes

 • Dažādas rotaļnodarbības (lomu spēles) atbilstoši apgūstamajai tēmai.
 • Darbs ar grāmatu, lai apgūtu pirmās iemaņas lasīšanā, atstāstīšanā, stāstu izveidē pēc attēliem, darbu analīzē, kā arī sava vērtējuma izteikšanā.
 • Dažādas praktiskās attīstošās nodarbības, kurās bērns varēs apgūt dažādas radošas attīstošās tenedences, vingrinātu pirkstu muskulatūru, attīstītu kreatīvās domāšanas procesus.
 • Darbs ar darba lapām – kas sekmētu apgūt konkrētu uzdevumu izpildi.
 • Diskusijas metodes – kur bērns varēs brīvi apgūt prasmes izteikt savu viedokli, un mācīties pieņemt arī citu bērnu viedokli.
 • Tēlotājnodarbības.

1. Lasīšana

Lasīšana [PDF]

2. Matemātika

Matemātika [PDF]

3. Radošie darbi

Radošie darbi [PDF]

4. Padomi vecākiem

Padomi [PDF]