Attālināta mācība

Rīgas 54.vidusskolas attālināto mācību īstenošanas vadlīnijas [PDF]

Rīgas 54.vidusskolas noteikumi

PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU STUNDĀS ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

(tiešsaistē MS TEAMS, ZOOM)

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo vismaz 1 diena iepriekš, ierakstot e-klasē mājas darbā un ievietojot informāciju MS Teams kalendārā.
 2. Tiešsaistes stundas tiek organizētas pēc stundu sarakstā plānotā laikā.
 1. Sagatavošanās pirms stundu sākuma
 1. Tiešsaistes stunda sākas noteiktā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
 2. Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas individuāli (viens pats)
 3. Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
 4. Skolēns dalībai tiešsaistes stundā izvēlas piemērotu vietu, lai mācību process netiktu traucēts, ieteicams izvēlēties neitrālu fonu.
 1. Darbība stundas laikā
 1. Tiešsaistes stundās skolēns piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja norādījumus, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
 2. Mācību stundas procesā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar izslēgtiem mikrofoniem, atbilstoši skolotāja pieprasījumam.
 3. Tiešsaistes stundas laikā aizliegts nodarboties ar blakus lietām.
 4. Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā saņem ierakstu “n” vai gadījumā, ja stundā ir organizēts pārbaudes darbs, saņem ierakstu “n/nv”. Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes stundā, bet tomēr ir veicis stundas uzdevumu un iesniedzis skolotājam norādītajā laikā, “n” var tikt dzēsts.
 5. Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.
 1.  Noslēguma jautājums
 1. Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu.

 

Apstiprināts

ar Rīgas 54.vidusskolas

direktores 09.11.2020. rīkojumu Nr.VS54-20-49-rs

KAS JĀZINA PIRMS un PĒC

VIDEOKONFERENCES LAIKĀ?

PIRMS

  • Sagatavojies nodarbībai tiešsaitē
  • Sakārto savu galdu
  • Saliec visus materiālus, kas būs nepiciešaminodarbībai, ieskaitot pildspalvu
  • Uzvelc ko pieklajīgu
  • Sakarto istabu
  • Ieslēdz kameru un pārlūko vai viss izskatās glīti
  • Aizver liekos logus ekrānā
  • Parūpējies par piemērotu apgaismojumu
  • Brīdini savus ģimenes locekļus, ka tev būs videokonference
VIDEOKONFERENCES LAIKĀ
  • Nerunā tad, kad citi runā!
  • Nepievērs sev lieku uzmanību, mainot fonus un ākstoties
  • Tu nerunā, izslēdz mikrofonu
  • Iekārtojies ērti, lai nevajadzētu visu laiku grozīties
  • Čatā raksti lietas, kas attiecas uz tēmu
  • Nespamo, nesūti liekas ziņas
  • Neēd
  • Neizmanto kameru kā spoguli
  • Pievers uzmanību arī citiem, netikai savam attēlam
  • Respektē to, ka ne visi vienmēr vēlēsies ieslēgt kameru
  • Ļauj izteikties citiem
  • Neklausies skaļu mūziku fonā
  • Nedalies ar ekrānu, ja tas nav nepieciešams
  • Neaicini sapulcēs svešus cilvēkus
  • Neaprunā citus paralēlās diskusijās
PĒC
  • Pasaki paldies par sarunu
  • Atvadies pirms izslēdz ekrānu
  • Pārbaudi, vai videoprogramma aizvērta
  • Nepaļaujies uz savu atmiņu – veic piezīmes par darāmajiem darbiem
  • Izdari visu, ko soliji

Šodien 2020.gada 28.oktobrī spēkā stājas jauni grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» [hipersaite]. 

No 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti;