Vecākiem

Informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbu ārkārtējās situācijas laikā

Informācija plašsaziņas līdzekļiem (PDF)

Dace Briede-Zālīte 11.maija bezmaksas vebinārā dalīsies pieredzē, kā saprast, kur iet mācīties tālāk! Vebināram pirmajā dienā pieteikušies jau 80 interesenti! Tas norāda, karjeras pedagogu atbalsts skolās ir vitāli svarīgs. Izmantojiet iespēju uzdot jautājumus vebināra laikā, kā arī droši rakstiet pirms un pēc Online tikšanās pa tiešo Dacei! #PaceltPasauli #ProfesijasIzvēle #CareerPlanning

Iepriekš jāpiesakās / jāreģistrējas

https://www.facebook.com/paceltpasauli/. 

 

Informāciju sagatavoja PKK M.Čerepenko un I.Vorobjova

 

 

 

 

 

Informācijai!

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts [email protected]);

Vecāku dalība bērna karjeras plānošanas procesā

 

Sākumskolas bērnu vecāki, mērķtiecīgi piedalieties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • Palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam, — uzticiet uzdevumus, kas atbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • Sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • Audziniet bērnu darbībā;
 • Palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 • Ļaujiet attīstīties centīgai personībai!

 

Pusaudžu vecumposma vecāki, mērķtiecīgi piedalieties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • Saprotiet, ka pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
 • Ar bērnu veidojiet savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
 • Atzīstiet aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
 • Atbalstiet pusaudža izvēles un mērķi;
 • Iedrošiniet spert nākamo soli!

 

Sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti M. Čerepenko un I. Vorobjova

(Izmantoti interneta resursi)

RĪGAS 54.VIDUSSKOLA

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019./2020.mācību gadā

Reģistrēšanās 1. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz 1.klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pēc bērna reģistrēšanas 1. klasē nepieciešams

 • izziņa par apmeklētajām sagatavošanas skolai nodarbībām (maijā – jūnijā)
 • medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Lēmums par bērna uzņemšanu vai atteikumu Jums tiks paziņots rakstiski.

Uzņemšana  2. – 9. un  11., 12. klasēs

Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:

 • noteiktas veidlapas iesniegums uz pamatskolas klasi
 • dzimšanas apliecība un tās kopija
 • vecāku pases (uzrādīšanai)
 • bērna pase un tās kopija
 • skolēna personas lieta (tiek nosūtīta pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 • liecība par iepriekšējā mācību gada sekmēm un/vai esošā mācību gada atzīmju
 • izraksts Medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīniskas kartes 027/u par saņemtajām potēm

Papildus informāciju var saņemt pie lietvedības pārzines  tālr. 67460338.

Par personas datu apstrādi (PDF)

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos» (24.11.2009.), Rīgas 1.-12.klašu skolēni mācību gada sākumā iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta vai sporta ārsta izsniegtu izziņu par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Šāda izziņa nepieciešama, lai skolēns varētu piedalīties  dažādās skolas un ārpusskolas sportiskās aktivitātēs un sacensībās.

Lejupielādēt PDF dokumentu
Lejupielādēt PDF dokumentu

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.