Zinību diena

Vasara pagājusi, bet rudens ar viegli iesārtām lapām un krāšņām puķēm sauc visus bērnus atgriezties skolas gaitās.

1.septembri ar prieku un vieglu satraukumu sirdī gaidīja Rīgas 54. vidusskolas audzēkņi un skolotāji. Skolotāji ar smaidu sagaidīja savus audzēkņus un aicināja uz klases stundu.

Īpaši satraukuma pilna diena bija jaunajiem pirmklasniekiem, kuriem viss šajā dienā notika pirmo reizi – tikšanās ar skolotāju, sadraudzēšanās ar klasesbiedriem, pirmā stunda jaunajā klasē. 12. klases skolēni svinīgajā līnijā bija kopā ar pirmklasniekiem skolas aktu zālē.

Rīgas 54. vidusskolas direktore G. Gusakova sveica klātesošos un novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu.