Vecrīgas pētnieks

      6.septembrī  7.klašu  skolēni kopā ar savām klases audzinātājām devās ekskursijā, kuras laikā  iepazinās ar VEF kultūras pils vēsturi un VEF vēstures muzeja ekspozīciju, padziļināja zināšanas par Rīgas vēsturi, veidoja pozitīvu attieksmi pret savu dzimto pilsētu, tās vēsturi un kultūru, veicināja patriotismu, veidoja draudzīgu un saliedētu klases kolektīvu, paaugstināja savu kultūras līmeni un paplašināja redzesloku. 

   Iepazīšanās ar Vecrīgas pilsētvidi tika organizēta kā orientēšanās spēle klašu komandās.  Pastaigu kvests Vecrīgā: klašu komandas, atbildēja uz jautājumiem, izmantojot IT tehnoloģijas, iepazina Vecrīgas ēkas, leģendas, personības, ielas un arhitektūru.

   Pasākums tiešām izdevās, diena paskrēja nemanot, bērni ar aizrautību un interesi iesaistījās spēlē.