VECĀKU KOPSAPULCE

Cienījamie vecāki!

10. aprīlī plkst.18.00

Rīgas 54.vidusskolas aktu zālē notiks

VECĀKU KOPSAPULCE

«Viss, kas jāzina vecākiem,

par jauno  izglītības satura reformu 2019./2020.m.g.»

Tūlīt pēc sanāksmes zālē —

laipni aicinām apmeklēt Rīgas 54.vidusskolas

ATVĒRTO DURVJU DIENU

un individuāli satikties ar skolotājiem

no plkst. 18.30 līdz 19.30

 

Skolas direktore