Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam!

Tuvojas gada nogale. Mums katram ir sava mēraukla, tomēr ir lietas un norises, kurās esam saistīti, vienoti. Laiks, kurā dzīvojam, ir gana spraigs un sarežģīts. Daudzi procesi un krīzes notiek neatkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt zinīgiem un radošiem, lai tās pārvarētu. Ikkatram un visiem kopā ir jātic labajam, gaišajam.

Literatūras stundā 12. klases skolēni rakstīja novēlējumus sev, savai klasei un savai skolai.

Skolēni grib veiksmīgi pabeigt 12. klasi, kļūt gudrāki, radošāki un pacietīgāki. Lai katram izdodas izdarīt kaut ko labu!

Savai klasei skolēni novēl sasniegt izvirzītos mērķus, lai visi atrod savu vietu dzīvē, ir veseli un dzīvespriecīgi. Lai viens otram velta tikai labus un gaišus vārdus, lai visos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt.

Savu skolu Jaunajā gadā jaunieši grib redzēt vēl modernāku, skaistāku un krāsaināku.

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!