Tehnoloģiju un zinātnes pamatu nedēļa

Tehnoloģiju un zinātnes pamatu nedēļa

Pagājušā nedēļa skolā bija Tehnoloģiju un zinātnes pamatu nedēļa. Pasākuma tēma bija “Laika mašīna – tālrunis”.

23.01.  7. klases skolēni kopā ar matemātikas skolotājām apmeklēja zinātnisko laboratoriju “Telefons caur laika mašīnas prizmu”, mēģināja izveidot informācijas nodošanas iekārtu.

22.01. – 8. klases skolēni piedalījās pasākumā “Laika apstākļi un tālrunis”.