Svarīgi zināt!

   Svarīgi zināt vecākiem: informācija saistība ar Covid-19

  • * Skolā aizliegts ierasties, ja pēdējo 14 dienu laikā izglītojamais vai viņa ģimene ir apmeklējusi kādu no valstīm, kur Covid-19 izplatība ir bīstama.
  • * Skolēnu vecākiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, ja skolēnam ir konstatēta Covid-19 infekcija.
  • * Saskaņā ar Covid-19 ierobežojumiem, mācību procesa laikā skolas apmeklēšana nepiederošām personām (arī vecākiem) ir aizliegta.
  • * Pedagogu un vecāku saziņa notiek ar e-klases starpniecību. Informatīvas vecāku sapulces notiek pēc grafika 3.09.2020. un 4.09.2020.

  Svarīgi zināt 1.-12. klašu skolēniem: informācija saistība ar Covid-19

  • * Pēc ienākšanas skolā dodies uz savas klases telpu!
  • * Bez vajadzības nepārvietojies pa skolas telpām un nedrūzmējies!
  • * Pārvietošanās skolā notiks stingri ievērojot norādīto kustības virzienu
  • * Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro!
  • * Esi atbildīgs un ievēro valstī noteiktos drošības pasākumus!

Cienījamie vecāki un skolēni !

Novēlām Jums stipru veselību un mums visiem veiksmīgu jauno mācību gadu!

 Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību!