Skolotājs — skolas vērtība un gods!

OboiDU 29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena.  Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem.  Skolotāju diena Rīgas 54.vidusskolā  noritēja aizraujoši un jautri. Tomēr tai tika piešķirta dziļa, nopietna jēga – skolēnu un skolotāju saliedētības, savstarpējās saprašanās, mijiedarbības veicināšana. Novēlam skolotājiem paturēt sevī laba noskaņojuma dzirksteli visa mācību gada garumā!