Skolas 60 gadu jubileja un absolventu tikšanās

Skola ir vieta, kur atmiņu zvans savij paaudzes kopā.

21.02.2020. bijušos Rīgas 54. vidusskolas skolas absolventus un skolotājus sagaidīja skolas direktore G. Gusakova.  Pēc reģistrācijas absolventi pulcējās aktu zālē, noklausījās un noskatījās video no skolas dzīves un video sveicienus no bijušajiem skolotājiem, direktores uzrunu. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās gan skolas audzēkņi, gan skolotāji,  kuri atzīst, ka dziedāt savā skolā ir īpaši patīkami un aizkustinoši.

Absolventiem bija iespēja ne tikai satikt klases biedrus un skolas biedrus, bet arī atkal izstaigāt skolas gaiteņus, un pakavēties atmiņās par aizgājušajiem skolas gadiem ar skolotājiem un atcerēties interesantākos notikums no savas jaunības. Ielūkojoties mācību telpās, absolventiem bija iespēja novērtēt, kā mainījusies skolas vide, kā atjauninātas mēbeles, un aprīkoti kabineti ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Paldies visiem absolventiem par sirsnīgajiem vārdiem un jaukajām  atmiņām !