Skolā Rīgas pašvaldības policija

2018. gada 17. oktobrī skolā viesojās Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis A.Kalacs. 5.-6. klašu skolēni tika iepazīstināti ar sabiedriskās kārtības noteikumiem un atbildību par to neievērošanu.

Sociālais pedagogs A.Sļadzevska