“Rudenāji”

Šodien sākumskolas audzēkņi pulcējās zālē, lai sagaidītu Rudeni. Skolēni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, skandēja ticējumus par rudeni – daudz interesanta uzzināja par bagāto vīru – Rudeni.