Raibā nedēļa sākumskolas klasēs

Raibā nedēļa skolā ir jau kļuvusi par tradīciju. Arī šogad nedēļa bija interesanta, spilgta, radoša. Garastāvoklis  visiem bija lielisks.

Paldies visiem par atbalstu!