Projektu dienas

Pamatskolā projektu dienas norisinājās

11.02.-15.02.2019.

Skolēni strādāja pie tēmas

„Daudzveidīga Latvija”.

 

Katra klase pētīja savu jautājumu: 

5.a, 5.b — „Latvijas putni” (gājputni, pilsētas putni).

6.a, 6.b — „Latvijas dzīvnieki” (kukaiņi, abinieki, zīdītāji). 

7.a — „Latvijas kino”.

7.b — „Latvijas teātris”.

8.a  — „Dzelzceļa transports”.

8.b  — „Sabiedriskais transports”.

9.a  — „Ūdens transports”,

9.b — „Gaisa transports”. 

 

 

15.02.2019.

notika noslēguma pasākums –

darbu prezentācija

 

15.02.2019.

Skolā notika 10.-11. klases skolēnu

ZPD aizstāvēšana.

Labāko darbu prezentācija notika

2019.g. 18. februārī 

skolas konferencē.

 

Dalībnieki:

A.Sirotkina, V.Sondors

R.Grigorjevs

G.Atluhanova, T.Šeina

V.Osmakovs, Ņ.Lapins