Priecājamies par skolēnu sasniegumiem sportā!

6. novembrī Skonto Hallē notika Rīgas bērnu un jauniešu Galda Hokeja ģimenes pasākums “Sarauj 19”.
No mūsu skolas pasākumā piedalījās 1. – 12. klases 62 skolēni kopā ar vecākiem.
Skolēnus atbalstīja arī skolotājas Ludmila Makarova, Olga Jurčenko un Sergejs Dobišs.
26.novembrī  plkst. 11.45 skolas aktu zālē notiks apbalvošana.
Mūsu skola ieguva naudas balvu un galda hokeja spēles komplektu.