“Pīrādziņu” svētki

Novembra pēdējās nedēļas izskaņā notika svētki pirmklasniekiem. Kopā ar skolas folkloras ansambli “Birjuļki” pirmās klases skolēni gāja rotaļās, dziedāja krievu un latviešu tautas dziesmas. Pasākuma beigās visi cienājās ar vecāku sarūpētajiem pīrāgiem.