Pēdējais zvans

      Pēdējais zvans ir simbolisks zvans, kas tiek skandināts beidzot devīto vai divpadsmito klasi. Tas ir starta signāls  eksāmenu laikam, kuru ar satraucošu sirdi gaida kā pamatskolas, tā vidusskolas beidzēji.  

      Novēlu, lai šīs atmiņas ir gaišas un sirsnīgas, lai nezūd saikne ar klasesbiedriem, lai iegūtās zināšanas, sasniegumi sportā, sabiedriskās aktivitātes dod jums labas pozīcijas  turpmākajam ceļam! Un, lai arī cik tālu tas neaizsviestu, vienmēr esiet savas skolas, savas pilsētas un savas valsts patrioti!

       Novēlu visiem abiturientiem veiksmi un izturību eksāmenos! Lai katram no Jums izdodas turpmākajās gaitās izdarīt pareizo izvēli un īstenot iecerēto!

                                             Skolas direktore Gaļina Gusakova