PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU STUNDĀS ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ (tiešsaistē MS TEAMS, ZOOM)

Rīgas 54.vidusskolas noteikumi

PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU STUNDĀS ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

(tiešsaistē MS TEAMS, ZOOM)

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo vismaz 1 diena iepriekš, ierakstot e-klasē mājas darbā un ievietojot informāciju MS Teams kalendārā.
 2. Tiešsaistes stundas tiek organizētas pēc stundu sarakstā plānotā laikā.
 1. Sagatavošanās pirms stundu sākuma
 1. Tiešsaistes stunda sākas noteiktā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
 2. Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas individuāli (viens pats)
 3. Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
 4. Skolēns dalībai tiešsaistes stundā izvēlas piemērotu vietu, lai mācību process netiktu traucēts, ieteicams izvēlēties neitrālu fonu.
 1. Darbība stundas laikā
 1. Tiešsaistes stundās skolēns piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja norādījumus, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
 2. Mācību stundas procesā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar izslēgtiem mikrofoniem, atbilstoši skolotāja pieprasījumam.
 3. Tiešsaistes stundas laikā aizliegts nodarboties ar blakus lietām.
 4. Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā saņem ierakstu “n” vai gadījumā, ja stundā ir organizēts pārbaudes darbs, saņem ierakstu “n/nv”. Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes stundā, bet tomēr ir veicis stundas uzdevumu un iesniedzis skolotājam norādītajā laikā, “n” var tikt dzēsts.
 5. Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.
 1.  Noslēguma jautājums
 1. Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu.

 

Apstiprināts

ar Rīgas 54.vidusskolas

direktores 09.11.2020. rīkojumu Nr.VS54-20-49-rs