Par mīlestību, sievietēm un pavasari

6. martā Rīgas 54. vidusskolas aktu zālē notika Sieviešu dienai veltīts pasākums. Skolas mazie un lielie zēni pārsteidza visas skolas meitenes un skolotājas, sagatavojot svētku koncertu, kur visām dāmām bija veltīti gan skaisti vārdi, gan dziesmas, gan dejas.

Lai skaista un ziediem bagāta Sieviešu diena ikvienai sievietei, meitenei un kundzei labākajos gados!