Par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 12.maijam.

Par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi MK 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi MK 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā  Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

  • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām.
  • samazināts uzdevumus daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
  • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
  • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumus gaitu, zīmējumus drīkstēs rakstīt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotājiem tās varētu vērtēt attālināti.