Par grozījumiem 2020./2021.mācību gada eksāmenu norisē

3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā,

  • mācību valoda:

mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,

rakstu daļa — 3. martā;

  • matemātika – 9. martā;
  • latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 11. martā.

6.klases diagnosticējošo darbu norises laiki netika mainīti.

Centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:

  • angļu valoda:

rakstu daļa 11. maijs; mutvārdu – 11.–13. maijs;

Lai 2020./2021. mācību gadā iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda,
  • viena svešvaloda,
  • matemātika,
  • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd sagatavotas un publicētas 2020./2021.mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas. Pārbaudes darbu programmas visos mācību priekšmetos , 3. un 6.klases diagnosticējošo darbu norises laiki PIEEJAMAS www.visc.gov.lv

Par 9. klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā.