Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2020. rīkojumu Nr. 105 «Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu»» no 23.03.2020. līdz 14.04.2020.izglītojamajiem mācību process tiek organizēts attālināti. Detalizētāka informācija par attālinātu mācību procesu un visa pārējā aktuālā informācija pieejama elektroniskajā žurnālā e-klasē.