Papīrplastikas pulciņš skolā

Skolā darbojas jauns papīrplastikas pulciņš „Papīra fantāzija”. 0trās klases skolēni pulciņā iepazīst papīra īpašības, labprāt no papīra izgatavo dažādus interesantus izstrādājumus. Skolēni nodarbībās attīsta uzcītību, darba mīlestību, prasmi saskatīt skaisto. Skolotāju dienā 2. klases skolēni ar saviem izstrādājumiem no papīra iepriecināja savus skolotājus.