Obligātā izglītojamo Covid-19 testēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunajā mācību gadā klātienē mācīties varēs tikai skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Testēšanai tiks pakļauti visi 1. — 9. klašu izglītojamie, izņemot tos, kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

     Lūdzam būt saprotošiem un atsaucīgiem, lai kopējiem spēkiem varētu uzsākt jauno mācību gadu klātienē. 

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus — sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana! Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. 

Atgādinām, ka vismaz 30 minūtes iepriekš nekošļāt košļājamo gumiju, nelietot muti atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus. 

Ja nav iespējams ierasties skolā norādītajā dienā un laikā, vecāki ir atbildīgi par siekalu testa iesniegšanu Centrālai  laboratorijā. Vēlāk vai citā dienā testu skolā nodot nevar! 

Testēšanas rezultāti tiks nosūtīti uz darbinieka, skolēna vai skolēna vecāka norādīto e-pastu un parole testa atvēršanai tiks nosūtīta darbinieka, uz skolēna vai skolēna vecāka norādīto tālruņa Nr. Covid-19 pozitīva testa gadījumā, rezultāti tiks nodoti SPKC. 

 UZMANĪBU! 

Ja nebūs norādīts e-pasts , rezultātus var apskatīties autorizējoties: https://www.laboratorija.lv/pacientiem/rezultati.html