Mūs vieno Latvija!

Tāpat kā mūsu valstī, arī mūsu skolā Patriotisma nedēļa novembrī norisinājās īpašā gaisotnē – bija jūtams Latvijas lielās jubilejas tuvums. Skolas gaiteņos bija skatāmi skolēnu izveidotie plakāti par Latvijas sadraudzības valstīm.
14. novembrī svētkiem rotātajā zālē norisinājās svinīgais mūsu valsts dzimšanas dienai veltītais pasākums. Tajā skanēja skolēnu veltītie skaistākie vārdi mūsu zemei, skanēja dzeja, dziesmas, Latvijas valsts himna.
Visus klātesošos svētkos sveica skolas direktore G. Gusakova.
Sirsnīgs paldies skolēniem, kuri piedalījās svētku koncertā, kā arī vēstures skolotājam E. Tomanam, mācību pārzinei T. Muranovai.