Mācību gada ieskaņas pasākums

Pēc vasarā uzņemtās saules enerģijas un gaismas spēka turpmākajam darba cēlienam 2. septembris Rīgas 54. vidusskolas skolēnus un pedagogus aicināja uz jauna mācību gada ieskaņas pasākumu.

Īpašs jaunais mācību gads būs mūsu 30 pirmklasniekiem. Viņu dzīvē skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā klases audzinātāja, pirmās mācību stundas.

Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss iecerētais!