Lieliska ekskursija Salaspils Daugavas lejtecē

2018. 19.09. 7.b un 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām M.Čerepenko un A.Sļadzevsku devās ekskursijā uz Salaspili, lai iepazītu Latvijas dabas skaistumu Salaspils Daugavas lejtecē un apskatītu Piemiņas zīmi Daugavas lībiešiem un viņu vadonim Ako. Klausījāmies Daugavas viļņu šalkoņā, kurinājām ugunskuru, cepām desiņas.

Ekskursija visiem patika!

7.b klases audzinātāja M.Čerepenko