Lekcija par skolēnu administratīvo atbildību

3. februārī skolā notika VP RRP KPP Nepilngadīgo lietu nodaļas inspektores Ingas Milašas lekcija “8. – 9. klases skolēnu administratīvā atbildība”.

Skolēnus interesēja lekcijā skartie jautājumi, un skolēni pozitīvi novērtēja lekcijas saturu.