Lekcija diskusija vecākiem

2020. gada 5. novembrī plkst. 18.00 tiešsaitē Rīgas 54. vidusskolas 7. — 9., 12. klašu skolēnu vecākiem notiks Karjeras pasākums informatīvs seminārs lekcija

„Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē”.

Vecāki uzzinās:

  • kā palīdzēt savam bērnam izvēlēties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu;
  • kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktām profesijām.

Lektore karjeras konsultante Inta Lemešonoka atbildēs uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

Pieslēgšanās saite ir e-klases pastā.

Aicinām piedalīties pasākumā tiešsaitē!

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko