Latvijas skolas soma

No 1. septembra Rīgas 54.vidusskolas 1.-12.klašu skolēni sāks dalību lielākajā valsts simtgades iniciatīvā «Latvijas skolas soma».   Iniciatīva veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratni, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.