Klātienes mācību uzsākšanai nosaka obligātu skolēnu testēšanu

  Jaunajā mācību gadā klātienē mācīties varēs tikai skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 12. augustā.

Izglītojamo testēšana kā priekšnoteikums formālās izglītības procesa īstenošanai klātienē ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītības procesu epidemioloģiski drošā mācību vidē.  Pirmais solis – Covid-19 tests pirms mācību gada sākuma.

Skolēniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pirms jaunā mācību gada sākuma laika posmā no 23. augusta līdz 30. augustam jāveic valsts apmaksāts Covid-19 siekalu tests.

SIA Centrālā laboratorija nodrošinās Covid 19 analīžu savākšanu un testēšanu, lai izpildītu epidemioloģiskās drošības pasākumus Jūsu izglītības iestādē.

Skolēniem un izglītības iestāžu personālam tiks nodrošināti personalizēti paraugu savākšanas konteineri. Testēšanas rezultāti tiks nosūtīti uz skolēna vai skolēna vecāka norādīto e pastu un parole testa atvēršanai tiks nosūtīta uz skolēna vai skolēna vecāka norādīto tālruņa Nr.

Covid-19 pozitīva testa gadījumā rezultāti tiks nodoti SPKC un izglītības iestādes nozīmētai atbildīgai amatpersonai nosūtot e pastu un SMS.

Informācija par testēšanas  dienu un laiku  pirms pasākuma dienas tiks nosūtīta e-klasē.