Kas mums jāzina par HIV infekciju?

12.decembrī vidusskolēni noklausījās lekciju par HIV profilaksi. Lektore stāstīja par to, kā notiek inficēšanās ar HIV, kas jādara, lai izvairītos no inficēšanās ar HIV, kur var pārbaudīties, kā arī iepazīstināja ar HIV infekcijas statistiku Latvijā.