Karjeras nedēļas 2018 pasākums

11.10.2018. Rīgas 54.vidusskolā notika pasākums — diskusija Karjeras nedēļas 2018 ietvaros.

Diskusija par karjeras atbalsta ietekmi izglītības iestādē. Pieredzējušu speciālista vadībā jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem – „Vai ir viens pareizais ceļš karjeras lēmuma pieņemšanā? Kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši manas karjeras vadības prasmes?”

Noklausoties pieredzējuša kouča lekciju – prezentāciju, skolēni tika iesaistīti diskusijā, kuras laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par karjeras lēmuma pieņemšanu. Skolēni izteicās par karjeras atbalsta pasākumiem un to ietekmi uz viņu karjeras vadības prasmēm.

Skolēni uzzināja, kā iepazīt un izzināt sevi, lai veiksmīgāk izvēlētos nākotnes profesiju. Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar speciālo metodiku karjeras lēmumu pieņemšanai.

Skolēni mācījās uzdot sev jautājumus un atbildēt uz tiem.

 

Skolas pedagogs karjeras konsultants I.Vorobjova