KAA pasākums „Profesiju kaleidoskops”

KAA pasākums „Profesiju kaleidoskops”

          2020.23.01.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumā „Profesiju kaleidoskops” Rīgas 54. vidusskolas 2., 3. klases Rīgas Valdorfskolas 3. klases skolēni tikās ar profesiju ekspertu pārstāvjiem. Skolēnu grupas pasākuma laikā apmeklēja profesiju pārstāvjus/ekspertus, iepazinās ar viņu profesiju, pildīja ekspertu dotos uzdevumus: eksperimentēja, pētīja, izzināja, praktiski izmēģināja dažādo profesiju pasauli. Profesijas eksperts novērtēja skolēnu praktisko darbību.

Pasākumā piedalījās profesiju ekspertu pārstāvji:

  1. Rīgas Valsts tehnikuma programmētājs, roboti un automehāniķis.
  2. Rīgas 3. arodskolas — metālapstrādes profesiju pārstāvji iepazīstināja ar atslēdznieka, virpotāja un metinātāja profesijām.
  3. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums prezentēja apģērbu dizaina un foto dizaina profesijas.
  4. SIA „KADGEO” – ar zemes mērnieka profesiju iepazīstināja H. Vīksne.
  5. Krievu folkloras pedagogs – V. Nikolajenko.
  6. Sitamo mūzikas instrumentu mūziķis A. Losevs.

Skolēni attīstīja sadarbības un komunikācijas prasmes, uzzināja daudz jauna. Šajā pasākumā bija tikai ieguvēji.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko