Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē

2020. gada 26. novembrī plkst. 18.30 tiešsaistē Microsoft TEAMS platformā Rīgas 54. vidusskolas 7.-12. klašu skolēnu vecākiem notiks Karjeras atbalsta pasākums

„Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē”.

Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros.

Vecāki uzzinās:

  • kā palīdzēt savam bērnam izvēlēties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu;
  • kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktām profesijām;

Lektore atbildēs uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

 Lektore karjeras konsultante Inta Lemešonoka.

 Aicinām piedalīties pasākumā tiešsaistē!

 Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko