Jauni grozījumi Ministru kabineta

Jauni grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»

No 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas drošības prasības:

Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām;

Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves.

Aizliegts organizēt sporta pasākumus

7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.