Izglītības izstāde Skola 2020

Šā gada 28.februārī 56 mūsu skolas  8. — 12. klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi Skola – 2020.

Skolēniem bija iespēja apskatīt augstskolu, koledžu un citu izglītības iestāžu stendus un uzdot šo mācību iestāžu pārstāvjiem jautājumus. Izstādes apmeklēšanas laikā skolēni saņēma dažādus bukletus un citus materiālus, kuros ir detalizēta informācija par mācību iestādēm, nepieciešamām zināšanām, iestājpārbaudījumiem, mācību maksu, budžeta vietu skaitu un citu lietderīgu informāciju.

Skolas PKK I.Vorobjova