Informācija vecākiem!

Pamatojoties uz RD IKSD iekšējiem noteikumiem Nr. 32-nts «Izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas izveides principi un finansēšana», Rīgas 54.vidusskolā pagarinātā dienas grupa tiek nodrošināta 1.-2. klašu skolēniem.  Pagarinātās dienas grupas darba laiks: darba dienās no 13.00-17.00.