„Iepazīsti Rīgas ostu!”

2019. gada 14. novembrī 9. b klases skolēni veiksmīgi piedalījās Rīgas Brīvostas pārvaldes rīkotā konkursa „Iepazīsti Rīgas ostu!” 2. kārtā. Mūsu skolas devītklasnieki ieguva 3. vietu.

Apsveicam visus 9.b klases konkursa dalībniekus! Pateicamies 9.b klases audzinātājai I. Gorbačai par sadarbību un atbalstu!