GADA BALVA „TRIUMFS- 2019 ” SKOLĀ

2019. gada 30. maijā Rīgas 54. vidusskolā notika gadskārtējais pasākums – GADA BALVA «TRIUMFS 2019». Pasākumā tika godināti skolas labākie skolēni. Augstāko pakāpi (I) ieguva skolēni, kuriem bija visaugstākie sasniegumi mācībās, priekšmetu olimpiādēs un konkursos, (II un III) ieguva skolēni, kuriem  bija labie  sasniegumi  mācībās , kuri aktīvi piedalījās sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Pasākumā tika godināti arī skolas labākie sportisti. Konkursa nominanti saņēma diplomus un balvas.

Konkursa mērķis ir veidot skolēniem pozitīvu mācību un radošo motivāciju, kā arī rosināt skolēnus plānot un sasniegt izvirzītos mērķus mācībās, iesaistīties radošās izaugsmes procesa īstenošanā.