Eiropas valodu diena

27.09.19. 11.klasē notika Eiropas valodu dienas pasākums. Pasākuma laikā skolēni noskatījās prezentāciju par valodu mācīšanos un lietošanu dažādās Eiropas valstīs.
Skolēniem bija jādalās grupās un jāpilda uzdevumi, kas saistīti ar Eiropas valstu ģeogrāfiju, ekonomiku un tūristu apmeklētākajām vietām. Viktorīnu atbildes tika saskaitītas un bija noteikta skolēnu grupa, kas tika galā ar uzdevumiem vislabāk.
Vācu valodas skolotāja Z.Ņikanorova, angļu valodas skolotāja I.Vorobjova.