Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

17. novembrī Rīgas 54. vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem notika svētku pasākums “Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Katra klase noteiktā laikā pulcējās zālē. Skolas telpās dominējošie bija sarkanbaltsarkanie toņi, jo mākslu jomas pulciņu dalībnieki bija parūpējušies par brīnišķīgiem telpu rotājumiem. Skolēni noskatījās filmu un noklausījās dziesmu “Welcome To My Country”. Katras klases latviešu valodas skolotāja savas klases pasākumā nolasīja dzejoli par Latviju. Skolas direktore G. Gusakova rādīja un stāstīja skolēniem par Brīvības pieminekli, Brīvības cīņām, par Latvijas proklamēšanas dienu un Sudrabkalniņu Imantā. Pasākuma beigās skanēja dziesma “Daudz laimes, Latvija!”

Pēc pasākuma skolēni klases audzinātājas pavadībā apmeklēja skolas bibliotēku. Skolas bibliotekāre prezentēja jauno izremontēto bibliotēku.

Skolas parlamenta locekļi mācību pārzines V. Sirotkinas vadībā izveidoja svētku instalāciju “Dāvināsim sveces Latvijai!” pie ieejas skolā.