Bērnu dienas nometne

Bērnu dienas nometne «Būsim kopā» notiks no 03.06.2019. -21.06.2019.  skolēnu vasaras brīvlaikā Rīgas 54.vidusskolā.

Nometnes mērķis ir radīt dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai un organizēt atpūtu vasaras brīvlaikā attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot personīgās intereses, noslieces un spējas.

Katru dienu notiks dažādas aktivitātes un dažādas darbības. Bērni iepazīs savu tuvāko un tālāko apkārtni, piemēram, iepazīsies ar Latvijas dabu, cilvēkiem, tradīcijām, darbosies radošajās un mākslas darbnīcās, piedalīsies sporta aktivitātēs. Bērni apgūs lietderīgas atpūtas prasmes, kā arī prasmes izklaidēties kopā ar vienaudžiem. Nometnes laikā bērni iepazīs un nodarbosies ar:

  • dažādām sporta spēlēm un stafetēm;
  • dziedāšanu un dejošanu;
  • mācīsies pozitīvas saskarsmes prasmes, analizēt savu un citu rīcību;
  • attīstīs savus talantus un prasmes;
  • attīstīs sociālās prasmes;