Apsveicam

Apsveicam

skolotāju Olgu Dergunovu un folklora kopu “Biruļki”

ar diplomu

“Diždižais dziedātājs”

tradicionālās dziedāšanas konkursā

Dziesmu dziedu,

kāda bija 2020”!