Apsveicam


Apsveicam

8.a klases skolnieci

Natāliju Mosjaginu

ar iegūto ATZINĪBU

Rīgas pilsētas

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādē 7.-8. klasēm 18.10.2019.

 olimpiādē.

 

Visi Rīgas 54. vidusskolas

skolēni un skolotāji lepojas ar

Taviem panākumiem!

Sirsnīgi apsveicam

Latviešu valodas skolotāju

Mariju Čerepenko

ar iegūto atzinību latviešu valodas

olimpiādē!