Valdība lēmusi valstī no pirmdienas izsludināt ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz 6. decembrim. Izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti.