5.a klases skolēni apmeklē mācībstundu “Dzīvei gatavs”

2019. 11. decembrī 5. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju T. Kudrjavcevu apmeklēja Swedbank praktisko mācībstundu programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolēni grupās pildīja uzdevumus, līdz ieguva seifa atvēršanas kodu, klausījās un vizuāli iepazinās ar Swedbankas ēkas rašanos, ar speciālām brillēm vēroja ēkas apkārtni.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko