Eseju konkurss

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

NOLIKUMS

eseju konkursam

 „Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”

Konkursa organizēšanas mērķis – skolēnu viedokļu apkopošana par attiecībām ar ģimeni un tuviniekiem, ieskicējot gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus.

Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem formulēt un izteikt domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.

Konkursā var piedalīties:

  •  ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 7. klases;
  •  katrs skolēns vai audzēknis var sūtīt tikai vienu eseju;
  •  esejai jābūt sagatavotai datorrakstā, burtu lielums – 12;
  •  esejas apjoms – ne vairāk kā viena A4 lappuse.

Eseju vērtēšana – konkursā iesūtītos darbus vērtēšanas komisija vērtē 2 kategorijās:

  • vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.–9. klašu skolēnu kategorijā;
  • vispārizglītojošo izglītības iestāžu 10.–12. klašu skolēnu kategorijā.

Esejas iesniegšanas kārtība – konkursam paredzētās esejas jānosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā ar norādi eseju konkursam „ Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”.

Nosūtot eseju, jānorāda: iesniedzēja vārds uzvārds, adrese, tālruņa numurs, izglītības iestāde un klase, vēlams arī e-pasts. Esejas var iesniegt:

Esejas iesniegšanas termiņš – no 2019. gada 15. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc esejas atbilstības konkursa noteiktajam mērķim, ņemot vērā autora valodu, izteiksmes līdzekļus un idejas.

Vērtēšanas komisija – konkursā iesniegtās esejas izskata vērtēšanas komisijas locekļi — Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 5 pārstāvji.

Apbalvošana – apbalvošana notiks 2019. gada maijā. Tiks apbalvoti katras kategorijas labāko darbu autori.

Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas interneta mājaslapā (www.bti.gov.lv), iespēju robežās — nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos, kā arī inspekcijas resursos sociālajos tīklos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko