Saulainas domas un prieka pilnu Skolotāju dienu, dārgie kolēģi!!!!!!

                                  Skolas direktore Gaļina Gusakova